Posts

Een nieuwe aflevering van "Brabant Cronikel" viel deze week in uw brievenbus, jg. 19 nr. 3 
In dit nummer hebben we het over de families Wambacq en Wauters (die van Clouseau). 
Een vroeg-16de-eeuws Hinckaert-portret wordt doorgelicht. 
Valstrikken voor genealogen: de verwarring rond een plaatsnaam. 
Recente adelsgunsten met oog voor de Brabanders (Van Schaftingen en Waer), uiteraard.
Nieuwe bijdragen rond lepra en pest, d.w.z. de specifiek genealogische bronnen daaromtrent. 
Ook de meiseniers passeren de revue en een recent ontdekte volkstelling van Wespelaar (1693). 
We sluiten af met een bijdrage over emancipatie-akten én 
een oefening oud-schrift uit 1702, geplukt uit de volkstelling van Brussel (zie het lopende project, een samenwerking van FV Leuven en FV Brussel)
Het tweede nummer van onze 19de jaargang rolde zonet van de pers
Daarin vindt u bijdragen over de kaarten van Villaret en het primitief kadaster; over merkwaardige voor- en famlienamen. Een vervolg op de archieven m.b.t. de lazarus-patiënten (leprozerij). Een extreem "nieuw samengesteld gezin" in Bertem, einde 19de eeuw; arbeidsongevallen in Leuven : personen die in de brouwketel vallen  (17de eeuw), een drieling in Bekkerzeel (1717), een verdronken student (1624) en nog meer. Nuttige tips en voorbeelden uit de genealogische trukendoos. Veel leesplezier!
NB : de blogspot wordt bijgewerkt met een aantal "antieke" BC-jaargangen in pdf-formaat.
Pasen is in aantocht en wij houden van verrassingen

Na een tweejarige “sabbatical” -  een periode waarin het niet  mogelijk was om dit tijdschrift samen te stellen - is Brabant Cronikel uit de asse herrezen. Voortaan werken we onder de hoge bescherming van Familiekunde Vlaanderen regio Leuven en met de steun van haar enthousiaste bestuursleden. We danken met name Walter Van Hoorick, Paul Behets en Herman Swinnen die hier mee tekenen voor afwisselende artikels waarin ‘methode’ en merkwaardige vondsten centraal staan. Mia en Wivi, het kritische nalees-team, haalde de gekste fouten uit het ontwerp van dit nummer; allen van harte dank! Brabant Cronikel werkt onder “Leuvense voogdij” en beklemtoont dat het zoals steeds belangstelling zal hebben voor het genealogisch wedervaren in elke gemeente van het Brabantse hertogdom.
2017 isreedsonze negentiende jaargang en stilaan kent de lezer de teneur : Brabants stamboom-amusement, kleine artikels, oud-schrift, zoektips en aanraders, steeds met het ac…